Przetarg ustny na najem lokali użytkowych

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni, począwszy od 15.02.2024 r. ogłoszenie dotyczące przetargu ustnego ograniczonego na najem lokali użytkowych, znajdujących się w przyziemiu budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi, stanowiącego własność gminy Wielka Wieś.

Ogłoszenie.

 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: