Raport o stanie gminy za 2022 r.

Zapraszam do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Wielka Wieś za rok 2022. Znajdziecie w nim Państwo najważniejsze kwestie związane z Gminą, które miały miejsce w roku 2022.

Raport stanowi kompleksowy przegląd najważniejszych informacji o Gminie i podsumowanie rocznej pracy naszego samorządu, a w szczególności:
- realizację polityk, programów i strategii,
- wykonanie uchwał rady gminy,
- informacje o funduszu sołeckim.

Rok 2022 był kolejnym szczególnym czasem w tej kadencji samorządowej. Za granicami naszego kraju rozpoczęły się działania wojenne, które między innymi spowodowały drastyczny wzrost cen.

Ponad to w życie weszły nowe Ustawy, które nakładają na gminy kolejne obowiązki, m.in. po raz pierwszy w historii samorząd gminny uczestniczył w pośrednictwie sprzedaży węgla, który jeszcze nigdy nie był tak drogi.

Mimo tych wszystkich trudności sprawne zarządzanie gminą pozwoliło zrealizować inwestycje, których wartość wyniosła prawie 33 miliony złotych.

Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych w każdej miejscowości zaznaczamy naszą działalność: modernizujemy drogi, rozwijamy infrastrukturę sportową i rekreacyjną, rozbudowujemy sieci wodno-kanalizacyjne, wspomagamy stowarzyszenia i organizacje.

W tym miejscu pragnę podziękować radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i wszystkim, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do wyniku gminy Wielka Wieś.

Zapraszam do lektury raportu i debaty nad nim.

Krzysztof Wołos – Wójt Gminy Wielka Wieś

 

Raport dostępny jest po kliknięciu na poniższą grafikę - przekierowanie do BiP.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy