Realizacja II etapu kanalizacji w miejscowości Giebułtów

Program SAPARD, 2003 r.
Realizacja zadania „Realizacja II etapu (zadanie 4) kanalizacji w miejscowości Giebułtów”.
Kwota dofinansowania – 421.000 zł.
Całkowity koszt zadania wynosił - 892.578 zł.
W ramach projektu wybudowano 4311 mb kanalizacji do której podłączono 68 budynków.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje