Rekrutacja 2024

Informujemy, że wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane są w dniach od 11 marca do 22 marca 2024 roku. Szczegółowy harmonogram ustalono Zarządzeniem nr 20/O/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku, z którym można zapoznać się poniżej. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Uchwała nr XXXVIII/431/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 października 2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl

UWAGA: Oddział Zamiejscowy Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi zlokalizowany w miejscowości Biały Kościół z dniem 1 września 2024 roku będzie znajdował się w strukturze organizacyjnej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele. W przypadku chęci zapisania dziecka do placówki wychowania przedszkolnego zlokalizowanej w miejscowości Biały Kościół należy zatem złożyć wniosek rekrutacyjny wyłącznie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w systemie elektronicznym odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 20/O/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku wyłącznie dla uczniów spoza obwodu danej szkoły podstawowej. Uczniowie zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie wypełnionej karty zapisu. Karty zapisu należy składać w sekretariacie danej szkoły w terminach określonych przez Dyrektorów szkół.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy