Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wielka Wieś

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr LXV/963/23 z dnia 27 marca 2023 r., udzielił gminie WW pomocy finansowej na realizację w 2023 roku projektu pn. „Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wielka Wieś” w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS” w kwocie 158 580,00 zł.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie oraz zapewnienie mieszkańcom alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez realizację ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, do koszykówki oraz do tenisa.
Zadanie polegające na remoncie boiska o wymiarach 1600 cm x 3200 cm obejmuje wymianę nawierzchni wraz z podbudową zewnętrzną i warstwą klinującą oraz wyposażenie boiska w niezbędne elementy służące do gry w różnych dyscyplinach sportowych.

Inwestycja obejmuje wymianę następujących warstw boiska:
- nawierzchnię poliuretanową w kolorze zielonym i czerwonym,
- podbudowę sportową zewnętrzną, poliuretanową, elastyczną, bezspoinową, przepuszczalną dla wody,
- warstwę klinującą z kruszywa.
Ze względu na zły stan siatki piłkochwytu w górnej części paneli ogrodzenia konieczna jest wymiana paneli,
Także wyposażenie części elementów boiska wymaga nowych nakładów m.in.:
- montaż nowych tablic z obręczami i siatką do koszykówki,
- montaż nowych bramek do gry w piłkę ręczną wraz z siatką oraz łapaczem,
- słupki z profili aluminiowych, owalnych do siatkówki i tenisa wraz z osłonami,
- siatka do tenisa ziemnego wraz z taśmą środkową,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej.
- zakup i montaż zestawu do zawieszenia piłkochwytu.

Przy realizacji inwestycji wykorzystane zostaną materiały odpowiadające obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

 

Boisko Wielka Wieś
Boisko Wielka Wieś 1
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje