REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY WIELKA WIEŚ W ROKU 2013 NA SZACUNKOWEJ POWIERZCHNI 1150 m ²

Wykonawca Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych Władysław Janik z Olkusza zrealizuje zadanie za łączną kwotę 46.338,40 zł brutto.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach wskazanych przez Zamawiającego na szacunkowej powierzchni 1150 m2 w tym:

- emulsją asfaltową szybkorozpadową i gresami za pomocą w pełni zautomatyzowanego remontera drogowego przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 1000 m2

- asfaltem lanym z obcięciem krawędzi przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 150m²

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych. 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje