Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś

Korzystając z dobrych warunków pogodowych, wyłonione w drodze przetargu firmy drogowe kontynuują prace przy remontach dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś. Pierwsza z firm, olkuskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zobowiązane jest umową do zakończenia prac na początku sierpnia, a ogólnopolska Eurovia Polska S.A. ma zakończyć prowadzone przez siebie remonty do połowy października 2008 r.
Łącznie wyremontowanych zostanie na terenie całej Gminy niemal 15 km dróg gminnych. Prace obejmą ponad 40 odcinków, we wszystkich 12 sołectwach Gminy Wielka Wieś.
Remonty na poszczególnych odcinkach obejmują, w zależności od potrzeb, korytowanie, wyrównanie istniejącej podbudowy lub frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, położenie warstwy ścieralnej oraz oczyszczenie poboczy i ich utwardzenie. Jedynie 3 km z wyremontowanych w tym roku odcinków pozostanie drogami tłuczniowymi - pozostałe zyskają trwałą nawierzchnię asfaltową.
Równolegle prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni.
Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wynosi 4 242 tys. zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje