Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie

W ramach zadania publicznego „Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie” przewiduje się wykonanie następujących robót:
a. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
b. Wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem boiska sportowego,
c. Wykonanie przyłącza wody do nawadniania boiska,
d. Ukształtowanie terenu w zakresie prawidłowych spadków dopuszczalnych dla boisk sportowych,
e. Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej,
f. Posianie trawy i jej pielęgnacja w okresie wegetacyjnym

Wykonawca - LKS Jutrzenka Giebułtów - zobowiązał się wykonać zadanie za 60.000 zł. do końca września 2012r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje