Roboty ziemne związane z wykonaniem płyty boiska sportowego w Bęble

W wyniku przetargu wyłoniona została firma wykonawcza robót ziemnych, której zadaniem jest wykonać ukształtowanie terenu płyty boiska do piłki nożnej. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotkał w wykopie utwory skaliste co w konsekwencji miało znaczny wpływ na terminowość realizowanych robót. Koszt wykonania robót 103.360,22 zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje