Rozbudowa odcinka drogi ekspresowej S52

Uwaga! Termin składania uwag do lokalizacji, wariantów oraz likwidacji bezpośrednich zjazdów ze Stref Aktywności Gospodarczych w Modlniczce został wydłużony do 16 lutego 2024 roku.

15.12.2023r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi ekspresowej S52 do węzła Modlnica.” Projekt realizowany jest na zlecenie GDDKiA Oddział w Krakowie.

Realizacja zadania będzie obejmować przebudowę węzła Modlniczka, rozbudowę istniejącej drogi S52 oraz rozbudowę istniejącej drogi DK94h (od węzła Modlniczka do węzła Modlnica) do 3 pasów ruchu w każdym kierunku.

Inwestycja obejmuje również przebudowę dróg innych kategorii krzyżujących się z inwestycją, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami ochrony akustycznej oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań dla skomunikowania terenów przyległych.

Największe obawy budzi zaproponowana przez projektantów możliwość likwidacji istniejących bezpośrednich zjazdów na drogę krajową ze Stref Aktywności Gospodarczych w Modlniczce. Urząd Gminy przygotowuje stosowne uwagi do w/w opracowania, mające na celu utrzymanie dotychczasowych zjazdów.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniu oraz przekazane uwagi.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż uwagi do lokalizacji i przebiegu inwestycji można składać pocztą tradycyjną na adres: IVIA S.A., al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice lub email: obwodnicakrakowa@ivia.pl

Formularz opinii

Przykładowe pismo z uwagami

Prezentacja ze spotkania

link do strony: http://s52-modlniczka-modlnica-stes.gddkia.gov.pl/

 

Konsultacje Drogowe (2)
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje