Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś w roku 2010

1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego:
A) Przebudowa i stawianie słupa oświetlenia ulicznego w miejscowości Giebułtów na działkach nr 724, 725, 726/3, 727/3, 728/3, 729/8, 729/7, 730, 731/1, 731/4, 732, 733/1, 734/1, 735/8, 735/1, 736/7, 737/7, 741.
B) Przebudowa i stawianie słupa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielka Wieś, ul. Prądnicka, na działkach 180/1, 180/2, 181/7, 182/1, 182/2, 182/3, 183, 185/2, 185/3, 186, 194/12, 194/1, 192.
C) Przebudowa oświetlenia ulicznego w zakresie dowieszenia opraw na istniejącej sieci w miejscowości Biały Kościół na działkach nr 121/17, 673, 98, 97/1, 97/2, 96, 95, 93, 92, 91, 90, 89, 86, 88, 87, 82.
D) Przebudowa oświetlenia ulicznego w zakresie dowieszenia opraw na istniejącej sieci w miejscowości Bębło na działkach nr 112/4, 112/2, 153.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Robót Elektro - Energetycznych Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych z Krakowa - zobowiązał sie wykonać w/w prace za 44.497,29 zł brutto.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje