Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś . Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej :

a) ulica Szkolna w m. Wielka Wieś, „Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 171/2, 179/1, 192, 193 w miejscowości Wielka Wieś, ul. Szkolna”
b) ulica Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski, „Budowa oświetlenia ulicznego – dz. nr 128/2, 128/1, 263/1, 123, 283/1 w m. Prądnik Korzkiewski, gm. Wielka Wieś”
c) ulica Trojadyn w m. Giebułtów, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Trojadyn w m. Giebułtów na dz. nr 699/2, 699/1, 678 Gmina Wielka Wieś”
d) dz. nr 452 obr. 0001 rejon stawu w m. Bębło, „Sieć oświetlenia w miejscowości Bębło na działkach nr 110 i 452 – droga powiatowa nr [18112] 2130 K Więckowice Będkowice Bębło”
e) ulica Ulubiona w m. Modlnica, „Oświetlenie uliczne – ul. Ulubiona, na dz. nr 99/10, 110, 112/2 w miejscowości Modlnica Gmina Wielka Wieś”
f) ulica Cegielniana w m. Modlnica, „Przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia ulicznego w Modlnicy ul. Cegielniana, Gmina Wielka Wieś, na dz. nr 51/3, 38, 32”
g) dz. nr 580/1 obr. 0003 plac zabaw Biały Kościół, „Dobudowa oświetlenia ulicznego dla placu zabaw na dz. nr 580/1 i 579 w miejscowości Biały Kościół Gmina Wielka Wieś”

Zadanie realizuje firma F.H.U.P. ELEKTRA  Mieczysław Poręba z siedzibą w Nowym Sączu za kwotę 99.234,64 zł brutto w terminie do 30.06.2013 r.

Zadanie jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno osób pieszych jak również kierowców.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje