Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku komunalnego w Giebułtowie

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego budynku w miejscowości Giebułtów na działce szkolnej, na której stoi budynek szkoły wiejskiej oraz budynek gospodarczy.

Budynek gospodarczy przewidziany jest do wyburzenia, natomiast szkoła podlega przebudowie i nadbudowie. Ponadto do budynku szkoły dobudowany będzie nowy obiekt. Powierzchnia zabudowy tak zaprojektowanego budynku wynosić będzie 428,25 m2, powierzchnia całkowita 717,09 m2, powierzchnia użytkowa 570,69 m2.

Funkcja budynku jest wieloraka i zaprojektowane zostały w nim:
· w kondygnacji piwnic - pomieszczenie gospodarcze.
· w kondygnacji parteru - garaż dwustanowiskowy dla samochodów bojowych straży pożarnej, szatnia z węzłem sanitarnym dla strażaków, pomieszczenie biurowe dla strażaków, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie porządkowe, zespół sanitarny, pomieszczenie gospodarcze, istniejące mieszkanie podlegające przebudowie, sala wielofunkcyjna, kotłownia.
· w kondygnacji poddasza - 3 pomieszczenia biurowe, magazyn podręczny, zespół sanitarny, pomieszczenie gospodarcze - sala zebrań wiejskich.

W ramach robót zewnętrznych przewidziane jest wykonanie zagospodarowanie terenu w tym ukształtowanie terenu, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, zieleń niska i wysoka oraz media zasilające budynek. Wykonawca – Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia – zobowiązał się ukończyć prace za kwotę 1 599 096,77 zł. do 10 grudnia 2011r.

Inwestor na realicację inwestycji pozyskał dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa:
Całkowita wartość Projektu - 1 632 696,73 zł.
Kwota dotacji – 992 566,39 zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje