Samorządowy Klub Dziecięcy w Wielkiej Wsi
Maluch WW

Samorządowy Klub Dziecięcy w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego na potrzeby utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Wielkiej Wsi wraz z placem zabaw” dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.

Zadanie polega na utworzeniu w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Celem dotacji jest zwiększenie dostępności miejsc opieki dzieci do lat 3 na terenie Gminy Wielka Wieś, co w realizacji dofinansowania zadania będzie utworzenie 12 miejsc opieki.

Gmina Wielka Wieś zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi dofinansowanych z udziałem środków z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2021 przez 5 lat od 01.09.2021r.

Całkowity koszt dofinansowania jakie Gmina Wielka Wieś otrzymała to 344 000 zł
Całkowity koszt zadania 430 000 zł

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje