Tworzenie systemu informacji turystycznej w Gminie Wielka Wieś

Program SAPARD, 2003 r.
Realizacja zadania „Tworzenie systemu informacji turystycznej w Gminie Wielka Wieś”.
Kwota dofinansowania – 23.424 zł.
Całkowity koszt projektu wynosił 47.591 zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje