Uchwalono budżet gminy na 2024 rok

Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Wielka Wieś na 2024 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024- 2033.
Jest to rekordowy budżet zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

W 2024 roku Gmina planuje wydatki na kwotę ponad 149 mln zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 35% całego budżetu.

Nowy budżet zakłada zrównoważone rozdysponowanie środków finansowych na wszystkie obszary działalności gminy.

Wśród ważnych zadań inwestycyjnych prezentujemy kilka istotnych w poszczególnych miejscowościach:
✅ budowa sali gimnastycznej w Będkowicach
✅ remont boiska i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bęble
✅ kontynuacja zagospodarowania centrum w m. Czajowice
✅ kanalizacja sanitarna w m. Wierzchowie
✅ zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół
✅ przebudowa Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi
✅ rozbudowa infrastruktury oświetleniowej i monitoringu w Prądniku Korzkiewskim
✅ zagospodarowanie działki wiejskiej w Szycach
✅ projekt nowej szkoły w Modlniczce
✅ remonty i modernizacje infrastruktury drogowej w Modlnicy - ul. Sportowa i ul. Cegielniana
✅ modernizacje infrastruktury drogowej w Giebułtowie - ul. św. Idziego
✅ projekt chodnika w Tomaszowicach – ul. Podskalany

Uchwalony budżet jest bardzo ambitny i rzetelnie przygotowany przez Panią Skarbnik i Radę Gminy. Jego wykonanie będzie sporym wyzwaniem, dlatego zaraz po Nowym Roku, wraz z pracownikami Urzędu i jednostek, bierzemy się do jego realizacji. Bardzo dziękuję za dobrą współpracę wszystkim zaangażowanym w przygotowanie budżetu gminy na 2024 r." – dodaje wójt Krzysztof Wołos

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o planowanych zadaniach inwestycyjnych, możecie też zobaczyć ile z Waszych podatków trafia do Gminy i na jakie zadania są przeznaczone?


Więcej informacji o planowanych zadaniach inwestycyjnych, zobacz na stronie: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet.../wielka-wies/2024

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy