Udogodnienia dla osób niedosłyszących

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób słabosłyszących na terenie Urzędu udostępniliśmy dwie pętle indukcyjne.

Osoby słabosłyszące znajdą te urządzenia na dzienniku podawczym oraz w ewidencji ludności/dowody osobiste. Urządzenia są przenośne zatem w razie potrzeby mogą być wykorzystane w innym pomieszczeniu na terenie urzędu.

Zakup zrealizowano w ramach projektu "Dostępna Wielka Wieś". Projekt uzyskał wsparcie z grantu Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dostepnosc3 02
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje