Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś

Inwestycja pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś" dofinansowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś oraz w minimalnej części miejscowości Biały Kościół i Szyce. Zaplanowano także połączenie tzw. "spinką" gminnej sieci kanalizacyjnej z siecią krakowską (Giebultów-Modlnica).
Sieć zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym, z zastosowaniem pompowni sieciowych oraz w systemie ciśnieniowym, odprowadzającym ścieki za pomocą indywidualnych pompowni przydomowych.

Łączna długość nowopowstałej sieci to 28,97 km, z 6 przepompowniami ścieków i obejmować ona będzie 300 gospodarstw domowych.

Całkowity koszt projektu zamknął się kwotą 8 349 158,91 zł, w tym dofinansowanie - 70% kosztów kwalifikowanych wynosi - 4 794 256,33 zł. Dotacja z MRPO będzie zwrotem już poniesionych kosztów.

Siecią kanalizacyjną po przekazaniu zarządza Gminny Zakład Komunalny (GZK Sp. z o.o.) - spółka, której właścicielem w 100% jest Gmina.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje