Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2010

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2010r.
Kwota dotacji – 2.290,00zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje