Utwardzenie drogi w Prądniku Korzkiewskim

Droga dz. nr 266/1 w Prądniku Korzkiewskim została utwardzona tłuczniem kamiennym na długości około 800 mb. Prace wykonywała Firma Usługowo-Handlowa „NOWAK” Ryszard Nowak. Koszt wykonanych robót to 50 tys. zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje