Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły w Gminie Wielka Wieś – II odcinek

1.1. Zakres rzeczowy obejmuje :

A. Roboty przygotowawcze:
- geodezyjne wskazanie granic działki drogowej
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – ok. 0,13 km
- zdjęcie humusu i darniny – grubość warstwy do 15 cm - ok. 102 m2

B. Roboty Ziemne
- wykonanie wykopów – ok. 43,8 m3
- wykonanie nasypów - ok. 43,8 m3

C. Odwodnienie korpusu drogowego
- sączki podłużne – ok. 64,3 m

D. Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zagęszczanie podłoża – ok. 239,3 m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 239,3 m2

E. Wykonanie nawierzchni
- nawierzchnia z tłucznia

Zakresem utwardzenia objęty jest drugi odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 130 mb.

Wykonawca - Zakład Remontowo - Budowlany Budownictwa Ogólnego i Drogowego z Olkusza - zobowiązał się wykonać przedsięwzięcie za 28 397,01 zł brutto do 8 października 2012r.

Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w 2011 roku: http://www.wielka-wies.pl/106-69-915-Utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-tzw--Kwietniowe-Doly--.htm

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje