V sezon targowy - Wielkowiejski Targ

V sezon targowy - Wielkowiejski Targ

Zapraszamy Wystawców: rolników, sadowników, rękodzielników i wytwórców do udziału w V sezonie targowym (Wielkowiejski Targ).

Szczególnie zależy nam na wspieraniu lokalności jednak zapraszamy również Wystawców z okolicznych gmin.

Wydarzenie odbywać się będzie w soboty targowe w godz. 9.00-13.00 przy Urzędzie Gminy, Szyce, Plac Wspólnoty 1.

Zgłoszenia:
Aby zostać Wystawcą należy zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować, następnie przesłać formularz zgłoszenia. W trakcie sezonu możliwe jest dołączenie do wystawców jeśli będą dostępne miejsca.

Zgłoszenie nabiera ważności po otrzymaniu mailowego potwierdzenia od organizatorów wydarzenia.

Formularz zgłoszeniowy z dopiskiem V sezon targowy - Wielkowiejski Targ należy przesłać na adres: j.bonczak@wielka-wies.pl oraz promocja@wielka-wies.pl.

Liczba miejsc na stoiska jest ograniczona.

Liczba namiotów wystawienniczych udostępnianych przez Organizatora jest ograniczona a ich rozdysponowanie zależne od terminu i ilości zgłoszeń.

Organizator rozpatruje zgłoszenia biorąc pod uwagę proponowany asortyment, termin otrzymania zgłoszenia, możliwości lokalizacyjne oraz dostępność miejsc, dostępność użyczanych przez Organizatora namiotów wystawienniczych (jeśli dotyczy).

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Odmowa przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy, z którego zgłoszenie wpłynęło, w terminie co najmniej na 3 dni przed terminem wydarzenia.

Opłaty:
Udział Wystawców w sezonie targowym jest bezpłatny.

Prosimy Wystawców i Wystawczynie o pomoc w organizacji wydarzenia w ramach działań Smart Villages.

Zaangażowanie Wystawców w w/w pomoc zależna będzie od specyfiki stoiska (np. darmowe warsztaty, pomoc w rozkładaniu namiotów, koszenie parkingu, pokaz ciekawej umiejętności, pokaz kulinarny, degustacja). Każdy wystawca wykaże minimum 1 poza sprzedażową aktywność na rzecz Targu.

Wystawca jest zobowiązany do:
– Posiadania wszelkich koncesji, decyzji i pozwoleń, niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej zgodnie z przepisami prawa,

– przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, bhp, a także dotyczących praw konsumenta oraz wprowadzania oraz dopuszczenia oferowanych towarów do obrotu,

– stosowania się do zaleceń i poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

Plakat

Plakat zapowiadający V sezon targowy

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Wydarzenia