Wybory samorządowe 2024

Wielkimi krokami zbliżają się Wybory Samorządowe.

Koordynator ds. Wyborów:
Jolanta Krztoń - Galon tel. 12 419 17 01 wew. 130, pok. 111

Sprawy dot. prowadzenia Centralnego Rejestru Wyborców
Katarzyna Gajewska –  tel. 12 419 17 01 wew. 703 lub 702

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w gminie Wielka Wieś, musisz być osobą stale zamieszkującą na terenie naszej gminy. Jeśli chcesz zmienić swój adres w Centralnym Rejestrze Wyborców – już teraz złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Możesz to zrobić poprzez:
zameldowanie się na pobyt stały - w urzędzie lub on-line, dotyczy tylko obywateli polskich.
złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - w urzędzie lub on-line - pamiętaj, aby dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np. imienne rachunki za media w tym lokalu, pierwsza strona swojego rozliczenia podatkowego z tym adresem.

Wnioski w wersji papierowej możesz złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich, pok. USC 2
poniedziałek od 7.30.-17.00
wtorek-czwartek od 7.30 – 15.30
piątek od 7.30.- 14.00

Pamiętaj, że w tych wyborach, nie możesz pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, ani jednorazowo zmienić miejsca głosowania.

Swoje dane Centralnym Rejestrze Wyborców (miejsce głosowania) może sprawdzić za pomocą aplikacji mObywatel, w zakładce Wybory lub przez stronę internetową www.mobywatel.gov.pl logując się profilem zaufanym lub eDowodem.

Wszelkie informacje na temat procedury zameldowania, wymaganych dokumentów oraz wyborów znajdziesz na stronie internetowej www.gov.pl w zakładce Meldunek i Wybory.

Z uwagi na dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniego dnia.

Ujęcie osoby w stałym obwodzie głosowania nie zachodzi automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony indywidualnie przez urzędnika, który wprowadza dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, Wójt wydaje decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania w ciągu 5 dni.


WAŻNE INFORMACJE I DOKUMENTY

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy