Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową

Dotacja uzyskana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
Całkowita wartość Projektu 3.600.000 zł.
Kwota dotacji – 1.800.000 zł.

Więcej o inwestycji

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje