Wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów, z podziałem na trzy Zadania.

Zadanie Nr 1 Wykonanie ciągu pieszego wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej Nr 2130K, odcinek od km 7+920,00 do 8+367,00 w miejscowości Bębło w zakresie: robót przygotowawczych, robót, robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego, wykonania podbudów, wykonania, warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonania chodników na ciągach pieszych, wykonania robót towarzyszących.

Zadanie Nr 2 Wykonanie ciągu pieszego wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej Nr 2130K, odcinek od km 2+560,00 do 5+058,00, w miejscowości Będkowice w zakresie: robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego, wykonania podbudów, wykonania warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonania chodników na ciągach pieszych, wykonania robót towarzyszących.

Zadanie Nr 3 Wykonanie ciągu pieszego wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej Nr 2132K, odcinek od km 0,00+820, w miejscowości Giebułtów w zakresie: robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego, wykonania podbudów, wykonania warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonania chodników na ciągach pieszych, wykonania robót towarzyszących.

Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

Wykonawca - TROBUD Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy Jadwiga Trojszczak z Zerwanej - zobowiązał się wykonać zadania za:
Zadanie Nr 1 - 825892,62 PLN;
Zadanie Nr 2 - 1282619,67 PLN;
Zadanie Nr 3 - 781266,72 PLN.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje