Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego wraz z remontem nawierzchni w Tomaszowicach

W wyniku przedsięwzięcia powstanie chodnik, odwodnienie drogi oraz wyremontowana będzie nawierzchnia drogi gminnej w miejscowości Tomaszowice na odcinku około 800mb – do granicy Tomaszowic.

Wykonawca - R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o. z Krakowazobowiązał się wykonać chodnik z nawierzchnią za 1.209.526,84 zł brutto

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje