Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego z remontem nawierzchni i z kanalizacją opadową ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi

Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi od km 00+170 do km 00+ 525 oraz remont nawierzchni na długości 525 m.
Wykonawca - Usługi Ziemno-Budowlane ZIEMBUD Łukasz Pałka z Czernej zobowiązał się wykonać inwestycję za 487.560,88 zł brutto.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje