Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego z remontem nawierzchni wraz z kanalizacją opadową ulicy Jurajskiej w Modlnicy

W ramach przedsięwzięcia przewidziano do wykonania:

  • przebudowę jezdni ulicy – jezdnia dwukierunkowa o szerokości od 3,20m do 4,00m;
  • budowę chodnika przy jezdni szerokości 1,50m;
  • przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
  • przebudowę systemu odwodnienia drogi poprzez profilowanie istniejących rowów, umocnienie istniejących rowów elementami prefabrykowanymi, fragmentaryczne ułożenie na istniejących rowach rur pod chodnikiem wraz z dobudową wpustów ściekowych;
  • zagospodarowanie zielenią terenu objętego opracowaniem (obsianie trawą).

Wykonawca - Konsorcjum Firm: DROGOP-2, i WOJBUD - zobowiązał sie wykonać inwestycje za 1.035.235,00 zł brutto.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje