Wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby mieszkańców południowej części gminy w Szycach

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce. W ramach umowy ma wykonać:

I. Roboty przygotowawcze w tym:
- mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków
- mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża
- podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych

II. Wykonanie otworu studziennego
A Wiercenie, filtrowanie, pompowanie
- wiercenie otworów kat. I – III Ø 508 – 457 mm
- wiercenie otworów kat. IV - VI Ø 290 – 244 mm
- montaż i zagospodarowanie placu wierceń
- demontaż zestawu i likwidacja placu wierceń
- zamykanie wód przez iłowanie zabudowa filtra studziennego na głęb. 60 m
- pompowanie próbne i oczyszczające
- przerwy w ruchu
- montaż i demontaż rurociągu Ø $lt; 80 mm
2. Nadzór geologiczny i dokumentacja w tym dokumentacja hydrogeologiczna i operat wodno-prawny
B Prace związane z uzbrojeniem i przystosowaniem studni do pracy.
- przygotowanie „karty informacyjnej przedsięwzięcia” i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia.
- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko
- opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z wnioskiem o wydanie i uzyskanie pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych.
- opracowanie i uzgodnienie projektu obudowy studni wg. Załącznika nr 9 zatwierdzonego projektu robot geologicznych.
- wykonanie obudowy studni z kręgów Ø 2000mm
- montaż pompy głębinowej, głowicy i okablowania 1 kpl.
- wygrodzenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody ujęcia wody (ogrodzenie systemowe z gotowych elementów panelowych o wys. 1,50 m na podmurówce. Wymiary strefy ochrony 16 x 16 m = 64 mb wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową i furtką wejściową. Zagospodarowanie terenu wewnątrz ogrodzenia (utwardzenie wjazdu + obsianie trawą)
C Koszty związane z zakupem materiałów dla uzbrojenia studni.
- zakup cementu i piasku, zakup rur pompowych, redukcji, zaworów, armatury, łączników, manometru, głowicy, elementów obudowy studni , włazu studziennego, wodomierza, kabla do pompy, kabla czujnika lustra wody, pompy głębinowej, prowadników przewodu pompowego oraz trawy do obsiewu.

Termin realizacji zadania: 30.11.2012 r.
Łączna kwota : 228.000,00 zł brutto

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje