Wykonanie otworu studziennego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich w Prądniku Korzkiewskim

Zakończyła się budowa studni głębinowej w Prądniku Korzkiewskim - zgodnie z zawartą z wykonawcą umową otwór poszukiwawczy w celu ujęcia wody jurajskiej został wykonany w miejscu wskazanym w dokumentacji geologicznej. W wyniku analizy fizyko-chemicznej pobranych próbek stwierdzono bardzo dobrą jakość nawierconej wody. Wydajność ujęcia jest zgodna z założeniem projektu dokumentacji geologicznej - ok. 40m3/h. Koszt wykonania: 186.743,24 zł. W najbliższym czasie planowane jest połączenie studni z siecią wodociągową w Białym Kościele.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje