Wykonanie trybuny sportowej przy boisku sportowym w Giebułtowie

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trybuny stacjonarnej wraz z podbudową przy boisku sportowym w Giebułtowie wraz z chodnikiem, ogrodzeniem i murami oporowymi w Giebułtowie na dz. nr 47/27. Trybuny będą 2-rzędowe w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, podesty z blachy aluminiowej ryflowanej wraz z siedziskami. Dodatkowo powstaną mury oporowe, chodniki w nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 380m2 oraz Ogrodzenie terenu z siatki ocynkowanej.
Wykonawca - Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef z Pcimia – wykona inwestycję do końca września 2011 za 131.227,27 zł brutto.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje