Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław

1.1. Zakres rzeczowy obejmuje :
A. Wykonanie 2 szt. wiat turystycznych o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego lakierobejcą, uprzednio poddanemu heblowaniu i stępieniu krawędzi.
- belki nośne pionowe i poziome oraz zastrzały główne 14x14
- krokwy 12x6
- konstrukcja dachu wybita deską boazeryjną gr 19mm, z deską czołową gr. 25 mm, wysokości 12 cm
- dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brązowym
- stół - szer. 75 cm, dł 360 cm z bali gr 4 cm na wysokości 82 cm
- ławki - szer 32 cm, dł 360 cm z bali gr. 4 cm na wysokości 52 cm

Koszt: 13 776,00 zł brutto

Uzupełnieniem zadania będzie ustawienie zmodernizowanej, drewnianej wiaty przystankowej z centrum wsi ławek, koszy na śmieci oraz wbudowanie paleniska zadanie realizowane przez inną firmę odrębnym zamówieniem.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje