Z ekologią od najmłodszych lat

Z ekologią od najmłodszych lat

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Z ekologią od najmłodszych lat” współfinasowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem dotacji jest edukacja ekologiczna i kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci ze Szkoły Filialnej w Modlniczce, a pośrednio również ich rodziców, dziadków, dzieci z Samorządowego Żłobka w Modlniczce i młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy.

Całkowita wartość dofinansowania: 36.822 zł
Całkowita wartość zadania (koszt kwalifikowany): 47.820 zł

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje