Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś (2)

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś
Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Przedmiot prac w ramach operacji podzielono na dwa główne zakresy tj.: Elementy zagospodarowania terenu, które obejmują m.in. roboty ziemne, profilowanie, warstwy podbudowy, nawierzchnie z kostki brukowej, ławy i obrzeża betonowe, rozścielenie ziemi, wykonanie trawników dywanowych, zieleń w postaci nasadzeń drzew i krzewów oraz wiatę dla motorowerów i rowerów, - Parkingi i drogi wewnętrzne, które obejmują m.in. koryta, roboty ziemne, warstwy dolne i górne podbudowy, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, ławy, krawężniki, obrzeża, cokoły, odwodnienie liniowe, kosze gabionowe.

7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014-2020

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje