Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś

W dniu 6.08.2019 r. została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

W wyniku realizacji operacji przewidziano osiągnięcie następującego celu:
Zaspokojenie potrzeb społecznych, poprawa estetyki terenu oraz wzrost atrakcyjności sołectwa dla mieszkańców, turystów i inwestorów poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie centrum miejscowości Wielka Wieś.

WW UJECIE 3
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje