Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

Zakres rzeczowy obejmuje:
1. Zagospodarowanie terenu:
- roboty rozbiórkowe;
- wywożenie gruzu z terenu rozbiórki;
- roboty ziemne
2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/
3. Roboty uzupełniające:
- plantowanie skarp;
- obsianie skarp;
- dostawa i montaż tablicy informacyjnej

Wykonawca - Firma Usługowo-Handlowa NOWAK z Jerzmanowic - zobowiżaał się wykonać w/w prace za 86.046,10 zł. brutto.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje