Zagospodarowanie terenu w okolicy stawu w miejscowości Modlnica

„Budowa tras i kładki dla ruchu rowerowego i pieszego, oświetlenia terenu, zbiornika wód deszczowych wraz z wylotem oraz fragmentu ogrodzenia, elementów małej architektury: ławek, koszy, rampy dla rowerzystów w ramach zagospodarowania terenu miejscowości Modlnica  na działce nr 233, 232 w miejscowości Modlnica, gm. Wielka Wieś”

Zakres robót:
1) roboty ziemne:
a. przygotowanie terenu
b. zbiornik wodny
c. kanał dopływowy
d. chodniki i trasy rowerowe
e. nasypy nawierzchni naturalnej

2) oświetlenie parkowe,
3) zagospodarowanie zieleni,
4) elementy architektoniczne,
5) zabezpieczenie antygraffiti.

Termin realizacji zadania: 30.06.2014 r.

Zadanie zrealizuje Spółka DOM  PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach za kwotę 525.000,00 zł

Zadanie ma na celu poprawę walorów turystycznych miejscowości oraz zapewnienie dodatkowego miejsca do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje