Zakup foteli do ewakuacji

Zakupiliśmy do Urzędu Gminy fotele do ewakuacji, zostały one ulokowane na obu korytarzach na piętrze w budynku Urzędu. Zależy nam aby nasz budynek był dostępny i w pełni dostosowany dla osób ze socjalnymi potrzebami. W pierwszej kolejności przeszkoliliśmy pracowników, aby umieli właściwie zareagować i zaopiekować się osobą z trudnością w poruszaniu się w przypadku np. próbnej ewakuacji.

Taka umiejętność może być wykorzystana również podczas ewakuacji w innych obiektach. Koledzy urzędnicy wyjątkowo profesjonalnie podeszli do tego wartościowego szkolenia. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie.

Zakup sprzętu zrealizowano w ramach projektu "Dostępna Wielka Wieś". Projekt uzyskał wsparcie z grantu Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fotel Do Ewakuacji
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy