Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” dofinasowanego z Budżetu Państwa w ramach programu „Maluch+” 2021.
Celem dotacji jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w Żłobku Samorządowym w Modlniczce, ul. Św. Faustyny 5, 32-085 Modlniczka, tworzonych z udziałem Programu „MALUCH+”
Całkowita wartość dofinansowania 23 040,00 zł
Całkowita wartość zadania 28 800,00 zł

Polskie Logo

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje