Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Modlniczce” dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Samorządowym w Modlniczce, ul. Św. Faustyny 5, 32-085 Modlniczka.

Celem dotacji jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, tworzonych przez gminę z udziałem Programu „Maluch+”.
Gmina Wielka Wieś zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi dofinansowanych z udziałem środków z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„Maluch+”2021 przez 5 lat od 01.04.2021r.

Całkowity koszt dofinansowania jakie Gmina Wielka Wieś otrzymała to 5 760,00 zł
Całkowity koszt zadania 7 200,00 zł

Polska Logo

Maluch Modlniczka
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje