Zapisy na IV sezon targowy

Zapraszamy Wystawców: rolników, sadowników, rękodzielników i wytwórców do udziału w IV sezonie targowym (Wielkowiejski Targ). Szczególnie zależy nam na wspieraniu lokalności jednak zapraszamy również Wystawców z okolicznych gmin. 

Start sezonu 13 maja 2023 r.

Zakończenie sezonu 16 grudnia 2023 r. (Kiermasz Bożonarodzeniowy)

Zgłoszenie:
Aby zostać Wystawcą należy zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować, następnie przesłać formularz zgłoszenia i uzyskać potwierdzenie o wpisaniu na listę wystawców targu od Organizatora.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres : j.bonczak@wielka-wies.pl oraz promocja@wielka-wies.pl.

Liczba miejsc na stoiska jest ograniczona.

Liczba namiotów wystawienniczych udostępnianych przez Organizatora jest ograniczona a ich rozdysponowanie zależne od terminu i ilości zgłoszeń.

Organizator rozpatruje zgłoszenia biorąc pod uwagę proponowany asortyment, termin otrzymania zgłoszenia, możliwości lokalizacyjne oraz dostępność miejsc, dostępność użyczanych przez Organizatora namiotów wystawienniczych (jeśli dotyczy).

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Odmowa przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy, z którego zgłoszenie wpłynęło, w terminie co najmniej na 3 dni przed terminem wydarzenia.

Opłaty:
Udział Wystawców w targu jest bezpłatny.

W ramach idei Smart Village wystawcy w trakcie sezonu będą pomagać w organizacji wydarzeń targowych.

Zaangażowanie Wystawców w w/w pomoc zależna będzie od specyfiki stoiska (np. darmowe warsztaty, pomoc w rozkładaniu namiotów, koszenie parkingu, pokaz ciekawej umiejętności, pokaz kulinarny, degustacja).

Każdy wystawca wykaże minimum 1 poza sprzedażową aktywność na rzecz Targu.

Wystawca jest zobowiązany do:
- posiadania wszelkich koncesji, decyzji i pozwoleń, niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej zgodnie z przepisami prawa,

- przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, bhp, a także dotyczących praw konsumenta oraz wprowadzania oraz dopuszczenia oferowanych towarów do obrotu,

- stosowania się do zaleceń i poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.


 

Wielkowiejskitarg
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Wydarzenia