Zmarł Adam Maleńki

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł nagle ś.p. Adam Maleńki – wieloletni pracownik Urzędu Gminy Wielka Wieś.

Pan Adam pracował w Urzędzie od 22.01.1996 r. pełniąc w tym czasie rolę kierownika Referatu Inwestycji oraz inspektora nadzoru.
Po przejściu na emeryturę, już w niepełnym wymiarze godzin, wspierał nadal gminę oraz Referat Inwestycji zarówno doradczo jak i w kwestii nadzoru inwestycji.   

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia dla Jego najbliższych składają Wójt Gminy – Krzysztof Wołos, koledzy i koleżanki z Urzędu Gminy, radni i sołtysi z terenu gminy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

DSC 6558
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy