Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie dla 8 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Modlniczce” dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.

Zadanie polega na utworzeniu w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Celem dotacji jest zwiększenie dostępności miejsc opieki dzieci do lat 3 na terenie Gminy Wielka Wieś, co w realizacji zadania będzie utworzenie 8 miejsc opieki.

Gmina Wielka Wieś zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi dofinansowanych z udziałem środków z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2021 przez 5 lat od 01.04.2021r.

Całkowity koszt dofinansowania jakie Gmina Wielka Wieś otrzymała to 164 667,20 zł
Całkowity koszt zadania 205 834 zł

Maluch Modlniczka
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje