Montaż monitoringu przy użyciu kamer telewizji dozorowanej na terenach i obiektach użyteczności publicznej

Przedmiotem inwestycji jest montaż monitoringu przy użyciu kamer telewizji dozorowanej na terenach i obiektach użyteczności publicznej w Gminie Wielka Wieś w miejscowościach:
- Będkowice – obserwacja skwerku przylegającego do budynku remizy strażackiej,
- Czajowice – obserwacja skwerku wokół stawu w pobliżu szkoły,
- Giebułtów – obserwacja terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw,
- Modlnica - obserwacja placu zabaw (skwerku),
- Tomaszowice - obserwacja placu zabaw (skwerku) i placu przed remizą,
- Wierzchowie – obserwacja placu i skwerku przy dojściu do jaskini Wierzchowskiej.
- Wielka Wieś - obserwacja wejścia do budynku Urzędu Gminy oraz placu przed budynkiem.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostawa i montaż instalacji oraz urządzeń monitoringu,
- uruchomienie monitoringu.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CENTRUM- KRAK” Jarosław Goraj z Krakowa - zobowiązał sie wykonać inwestycję za 209.490,57 zł brutto.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje