Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Gmina Wielka Wieś otrzymała dofinansowanie w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025’’ na rok 2021.
Zawarta umowa pozwala na realizację zaplanowanych działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Dofinansowanie w wysokości po 2 400 zł otrzymały 3 przedszkola samorządowe: Przedszkole Samorządowe w Czajowicach, Przedszkole Samorządowe w Modlniczce, a także Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele. Na ten cel przedszkola przeznaczą dodatkowe 600 zł na każdą placówkę ze środków własnych. Środki przeznaczone zostaną na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W tym zakresie zaplanowano szereg inicjatyw, m. in.: organizowanie spotkań czytelniczych – zapraszanie gości specjalnych (rodziców, twórców literatury dziecięcej), wykonywanie prac plastycznych na temat czytanej literatury, zorganizowanie wyjazdu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi, zakładanie w salach kącików czytelniczych, organizowanie konkursów recytatorskich, zakup książek będących nagrodami dla przedszkolaków biorących udział w konkursach promujących czytelnictwo, zorganizowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionych książek, tworzenie plakatów promujących czytelnictwo. Dofinansowanie uzyskały również dwie szkoły podstawowe. Pierwszą z nich jest Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy, która pozyskała wsparcie w wysokości aż 12 000 zł. Ze środków własnych szkoła ta przeznaczy dodatkowe 3 000 zł na rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Środki finansowe na promowanie czytelnictwa w wysokości 4 000 zł zdobyła także Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele, która dołoży do realizacji zadania środki własne w wysokości 1 000 zł. Szkoły podstawowe zaplanowały zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych (np. uchwytów mocujących czytniki kodów kreskowych), jak również szeroko zakrojoną realizację działań promujących czytelnictwo wśród uczniów z udziałem rodziców, we współpracy z twórcami literatury dziecięcej i Gminną Biblioteką Publiczną.

Logo
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje