Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Wielkiej Wsi

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Wielkiej Wsi” dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 51, 32-089 Wielka Wieś.
Celem dotacji jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, tworzonych przez gminę z udziałem Programu „Maluch+”.

Gmina Wielka Wieś zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi dofinansowanych z udziałem środków z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„Maluch+”2021 przez 5 lat od 01.09.2021r.

Całkowity koszt dofinansowania jakie Gmina Wielka Wieś otrzymała to 3 840,00 zł
Całkowity koszt zadania 4 800,00 zł

Polska Logo

Maluch Ww
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje