Dofinansowania z Budżetu Państwa

Wszystkie dotacje dostępne są w zakładce "Uzyskane dotacje"

Projekt pn.:
Rozbudowa drogi gminnej 601447K w km od 0+000,00 do km 0+063,00 (obiekt mostowy) w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś ”.

Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach funduszu pn. „RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”. 

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Kwota dofinansowania: 607 534,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 1 253 445,57 zł.

 

 

Projekt pn.:
„Remont drogi gminnej 601447K (ul. Św. Idziego) w km od 0+308,05 do km 1+306,05 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś ” .

Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach funduszu pn. „RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Kwota dofinansowania: 562 328,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 870 529,06 zł.

 

 

Projekt pn.:
Rozbudowa drogi gminnej 601476K – ul. Południowa w km od 0+000,00 do km 0+606,45 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr DP 2130K w km 0+000,00 do km 0+030,00), w miejscowości Bębło, Gmina Wielka Wieś

Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach funduszu pn. „RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”

Zadanie polegało na modernizacji drogi i budowy chodnika

Kwota dofinansowania: 1 217 583,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 435 166,76 zł

Logo Polski
Projekt pn.:

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Dofinansowane z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.
Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Samorządowym w Modlniczce, ul. Św. Faustyny 5, 32-085 Modlniczka.
Całkowity koszt dofinansowania jakie Gmina Wielka Wieś otrzymała to 5 760,00 zł
Całkowity koszt zadania 7 200,00 zł

Logo Polski

 

Projekt pn.:
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Wielkiej Wsi
Dofinansowane z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 51, 32-089 Wielka Wieś.
Całkowity koszt dofinansowania jakie Gmina Wielka Wieś otrzymała to 3 840,00 zł
Całkowity koszt zadania 4 800,00 zł

Logo Polski

 

Projekt pn.:
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu „Maluch+” 2021.

W ramach dofinansowania zapewnienie zostało funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w Żłobku Samorządowym w Modlniczce
Całkowita wartość dofinansowania 23 040,00 zł
Całkowita wartość zadania 28 800,00 zł

Logo Polski

Projekt pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 601467K (działka nr 1/1 i 1/2) - ul. Słowiańska, na odcinku 267,29 mb, od km 0+000,00 do km 0+267,29 w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach funduszu pn. „RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”

Zadanie polega na modernizacji drogi
Kwota dofinansowania: 288 992,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 789 389,95 zł

Logo Polski

 

Projekt pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 601466K (działka nr 143) – ul. Na Brzezie, na odcinku 185,39 mb, od km 0+000,00 do km 0+185,39 w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach funduszu pn. „RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”

Zadanie polega na modernizacji drogi
Kwota dofinansowania: 169 648,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 553 942,10 zł

Logo Polski

Projekt pn.:
Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie dla 8 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Dofinansowany z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.

Zadanie polega na utworzeniu w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Logo Polski

 

Projekt pn.:
Przebudowa pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego na potrzeby utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Wielkiej Wsi wraz z placem zabaw

Dfinansowany z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2021.

Zadanie polega na utworzeniu w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Logo Polski

 

Projekt pn.:
Przebudowa części wielofunkcyjnego budynku gminnego na potrzeby utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Białym Kościele wraz z placem zabaw

Dofinansowany z Budżetu Państwa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „MALUCH+” 2021.

Zadanie polega na utworzeniu w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Logo Polski

 

Projekt pn.:
Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Modlniczce na potrzeby żłobka
Dofinansowany z Funduszu Pracy przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2019.
Celem wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu Pracy jest utworzenie w 2019r. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Instytucja dofinansowania Maluch+ rysunek

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: