Sołectwa

Gmina Wielka Wieś to gmina typowo podmiejska, bezpośrednio granicząca z Krakowem. Jej powierzchnia wynosi 48,3 km2.
W jej skład wchodzi 12 sołectw:

Sołectwa

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: