Sołectwo : Bębło

Sołtys: JANECKA Krystyna 
12 419-31-63
beblo@wielka-wies.pl

Rada sołecka (wybrana dnia 17.02.2019 r.):
BIEDAK Grzegorz
ŻUROWSKI Stanisław
ZAWADZKA Aneta
BARAN Krzysztof
MIREK Lucyna

Zajmuje powierzchnię 575,6 ha.

Bebło Mapa

Położone jest w północno-zachodniej części gminy. Znajdują się tutaj znaleziska z późnego paleolitu w schronisku skalnym w Żytniej Skale i na stanowisku otwartym.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: