Sołectwo : Będkowice

Sołtys: Wiktor Gąska
886-561-312
bedkowice@wielka-wies.pl

Rada sołecka (wybrana dnia 17.02.2019 r.):
BOCZOŃ Małgorzata
GĄSKA Aleksander
LITEWKA Ewa
LORENC Urszula

Jego powierzchnia wynosi 598,9 ha.

Będkowice Mapa

Położone jest u wrót malowniczej Doliny Będkowskiej, na północno-zachodniej stronie gminy. Dolina Będkowska rozcina południowy skłon Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. na zachód od Krakowa. Ma długość 8 km. i występują tutaj liczne wapienne formy skalne o cudownych kształtach, m. in. Iglica, Brama Będkowska, Czarcie Wrota. Dnem doliny płynie potok Będkówka. Stoki doliny porasta las typu buczyny krapackiej. Na skałkach występuje roślinność murawowa.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: